Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A famo.hu a weboldalra érkező érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, árajánlatkérésük fogadásához vagy online garanciális bejelentéshez levelező rendszert használ, ahol a levél írójának fel kell tüntetni – a néven és a cégnéven kívül – a telefonos és e-mailes elérhetőségeket. A FAMO Kft ezeket az adatokat bizalmasan kezeli és kizárólag az érdeklődők, jövőbeli ügyfelek kiszolgálása érdekében, szervizelés végrehajtása érdekében használja fel.

FAMO KFT tájékoztatja a weboldalt látogatókat és az azon található funkciók használóit az adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

A FAMO KFT, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai

Név: FAMO KFT

Székhely: 1211 Bp., Öntő utca 5-9.

Levelezési cím: 1756. Bp., Pf: 6053.

Cégjegyzékszám: 01-09-904262

Adószám: 10683132-2-43

E-mail cím: info@famo.hu

Telefonszám: +36 30 445 8503

Honlap: www.famo.hu

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Weboldalunkon található üzenetküldő, árajánlatkérő és hírlevél feliratkozó űrlapok használatával a Felhasználó hozzájárul a lent részletezett adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja és időtartama

A FAMO KFT által folytatott adatkezelés általános célja:

 • ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása
 • ügyféligények rögzítése a pontos árajánlat érdekében
 • ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása
 • megrendelés történet rögzítése a gördülékeny kiszolgálás, garanciális vagy javítási igények érdekében
 • szolgáltatásaink és munkafolyamataink javítása érdekében

Az adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.

Marketingtevékenységünk részletezése

 • statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait
 • célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdeti
 • e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki
 • weboldal viselkedést vizsgál

 

A kezelt adatok köre

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a FAMO KFT semmilyen különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket tartunk nyilván.

Hírlevél adatbázisunkban az alábbi adatokat rendeljük a feliratkozókhoz:

 • email cím
 • család név
 • kereszt név
 • hozzáadás módja és ideje
 • utolsó adatváltozás ideje

Hírleveleinkről minden levél aljában leiratkozási linket helyeztünk el, illetve az info@famo.hu -ra érkező leiratkozási szándékokat is maradéktalanul kezeljük.

A FAMO KFT a beérkező árajánlatkéréseket, garanciális ügyintézési igényeket és ügyfélszolgálati feladatokat ügyfélnyilvántartó rendszerben tartja nyilván. Értékesítő munkatársaink az árajánlat készítéshez csatlakozó feladatokat szintén a rendszerben végzik. A rendszerből automatikus üzeneteket is küldhetünk az árajánlatkérőknek, abból a célból, hogy részletes tájékoztatást tudjunk nyújtani rendelése feldolgozottsági szintjéről.

Az árajánlatkérőkről az árajánlat kiadásához az alábbi adatokat rögzítjük:

 • cégnév
 • székhely
 • telephely
 • szállítási cím
 • adószám
 • kapcsolattartó nev, email cím, telefonszám
 • központi email cím és telefonszám
 • iparág
 • munkagép márkája, típusa, tonna szerint kategorizálása
 • érdeklődés besorolása termékkategória szerint
 • géppark

 

Adatfeldolgozók megnevezése

Ügyfélnyilvántartó rendszerünk fejlesztője és üzemeltetője:

MiniCRM Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

Adószám: HU 23982273

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-64809/2013

Weboldal: www.minicrm.hu

A MiniCRM Zrt. ügyfélnyilvántartó rendszert biztosít számunkra, melyben a beérkező árajánlatkéréseket rögzítjük.

Kiszervezett marketing divízió üzemeltetője:

Industrial Marketing Kft.

3065 Pásztó, Alkotmány út 78.

Cégjegyzékszám: 12-09-011090

Adószám: 28733311-2-12

Weboldal: www.iparimarketing.hu

Az Industrial Marketing Kft. marketing szolgáltatásokat biztosít számunkra, valamint a MiniCRM-ben végzett ügykezelésünk fejlesztésében segíti munkánkat, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli.

Webszerverünk üzemeltetője:

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2225 Üllő, Gyár utca 8.

Cégjegyzékszám: 13-09-109794

Adószám: 13810359-2-13

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-63630/2013.

A Viacom Kft. a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik az weboldalunk működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően (pl. saját céljaira) nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a webszervereken általánosan szokásos naplózást végzi.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak:

 • értékesítők
 • logisztikai munkatársak
 • pénzügyi munkatársak
 • ügyvezetés

 

Adatok törlése

Ügyfeleink a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból.

Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet  hozzá, és csak üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra.

Ennek alapján csak azoknak azon érintettek adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást.

Szerzői jogok

A weboldal tulajdonosa a FAMO Kft. A weboldal formai és tartalmi elemei kizárólag a FAMO Kft hozzájárulásával másolható, duplikálható. Az egész honlapnak, mint gyűjteményes műnek a szerzője a szerkesztő, de az ő jogai persze nem érintik az összeválogatott művek szerzőinek önálló jogait.

Mi is pontosan a süti?

A cookiek (azaz sütik) egy honlap azon funkciói, amelyeket a felhasználó számára a legelső látogatáskor küld a honlap webszervere, azzal a céllal, hogy adatokat rögzítsenek a felhasználói szokásokról és az adott eszköz (pc, tablet, telefon) internetes beállításairól. Elfogadásuk veszélytelen, sőt ajánlott, hiszen megkönnyítik és személyre szabják a böngészést. A cookiek nem konkrét felhasználói adatokat, hanem statisztikai alapot szolgáltatnak melyek által könnyebb meghatározni a helyes fejlesztési irányt, hogy a weboldal felépítése és működése zavartalan, felhasználó barát legyen.

Milyen cookie-kat használ a famo.hu?

Cookie típusa                 Célja                                                       Adattárolás időtartama

Google Analytics           látogatottság mérése                           1 év

A weboldalak látogatásakor keletkező adatok

Webszerverünk automatikusan is tárolhat egyes adatokat a weboldalunk megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.famo.hu weboldalunk felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:

 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldal címe,
 • a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 • a látogató IP-címe,
 • a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát, verziószámát tartalmazza.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, hogy a FAMO KFT vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a FAMO KFT-vel valamely elérhetőségén, hogy a problémát mielőbb megoldhassa.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy a FAMO KFT problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1534 Budapest Pf.:834

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 36-1/391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

A FAMO KFT kikötése

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

 

Utoljára frissítve: 2020. 04. 27.

Hírlevél feliratkozás

Üzenetét sikeresen elküldtük

Kollégánk hamarosan felkeresi Önt a megadott elérhetőségek egyikén.

Bezárás